Gloucester och Tewkesbury 21-24 jan 2010 --- www.gammelbo.se
Med sedvanliga sammanträden och utbildningsdagar för hela Stiftsstyrelsen, Domkapitlet och Egendomsnämnden.

Föregående Hem Nästa

Gloucester 010