Mina psalmböcker och annat psalmrelaterat
Uppdaterad den 17 juni 2018 www.psalmbok.se
ID Kategori Författare/Utgiven av Titel Tryckår Pris Från Datum
1 Koraltryck Frälsningsarmén. Sångsamling 100 sånger med melodistämma och ackordbeteckningar (4:e uppl, 1:a före 1947) 1957 10 Gengåvan 2010-01-01
2 Koralhäfte Anders Frostenson, Harald Göransson. Hymnologiska institutet, Köpenhamn. 24 sid 17 psalmer med koraler 1965 65 Antikvariat Lindberg & Persson 2014-09-03
3 Psalmhäfte > 15 cm Ekblad & Co. 16:e uppl av Skrifter för folket ; Historier och berättelser mm. (se även Tjugofem urvalda från 1863) 26 utvalda Andeliga sånger af Lars Linderot. (Vice Pastor och komminister i Tölo och Lindome församlingar) 1902 40 Antikvariat Hjorteds 2015-10-12
4 Psalmhäfte Missionsförbundets förlag (ny uppl 1948) 30 Sånger för söndagsskolan 1945 1948 0 Storå MissFörs 2007-11-25
5 Koralhäfte 20 cm Musikutskottet i Svenska Missionsförbundets sångarförbund. Gummesons boktryckeri AB  50 Sånger och Psalmer 1973 20 Tradera Trulsen 2007-01-11
6 Koral A4 Sven-Erik Bäck 51 Kyrkovisor, I 1993 5 Karlstad Bibliotek 2011-09-02
7 Nordisk Psalmbok Christlieb Suter och Niels Prahl Aandelige Psalmer og Vers 1786 160 Tradera Pixbo 2014-09-02
8 Koral A4 Kristliga ungdomsförbundets musikförlag. (Har inget häfte)  Ahnfeldts sånger (Koral i nytryck, 200 sånger)  1966 25 UF 2006-04-18
9 Psalmhäfte >15 cm All-Kristen Offensiv All-Kristen Sång (88 sånger och 30 körer, 3:e upplagan) 1956 0 Söderlund 2008-02-09
10 Psalmhäfte >15 cm All-Kristen Offensiv (en tidigare lånad 4:e uppl returnerad 2018) All-Kristen Sång (88 sånger och 30 körer, 4:e upplagan) 1957 okänt okänt okänt
11 Musiktryck >15 cm Filadelfia Allsång (4:e upplagan) 3 UF 2006-04-18
12 Koral A4 Andrew L Skoog. Ur Gittit, sångtidning för körmusik. Minneapolis i Minnesota. Ancora ; samling af religiösa sånger med musik för blandade röster. 1901 0 Agneta Åhrberg 2016-04-25
13 Psalmbok Olof Kolmodin (6:e, 133 psalmer) (8:e kom 1783 enl PV), defekt Andelig Dufwo-Röst 1734 (1770) ; Eller en Gudelig Själs Enskiltdta Sång-Andakt … Men nu förbättrad, tilökt och uti detta beqwämliga format Sjette gången uplagd 1770 minns ej Minns ej Har bild 2006-04-18
14 Psalmbok Olof Kolmodin (6:e, 133 psalmer) (8:e kom 1783 enl PV). Med Den Trogna Själens Gyldene Rökelse-Kar Andelig Dufwo-Röst 1734 (1770) ; Eller en Gudelig Själs Enskiltdta Sång-Andakt … Men nu förbättrad, tilökt och uti detta beqwämliga format Sjette gången uplagd 1770 0 Agneta Åhrberg 2016-10-20
15 Psalmbok Olof Kolmodin (13:e, 133 psalmer) Andelig Dufwo-Röst 1734 (1825) ; med Rökelse-Kar (13:e uppl 1825) 1825 250 saknas 2000-01-01
16 Psalmbok A. Bonnier, 349 sid. Kartonnerad. (Har dubb i skinnband) Andelig Sång-Bok ; vald samling af psalmer och religiösa poemer ur äldre och nyare svenska skalder 1841 145 Antikvariat Bodafors 2015-10-12
17 Psalmbok Av Bonnier, 131 nr. (finns på Karlskoga arb.museum) Rött skinnband. Andelig Sång-Bok ; vald samling af psalmer och religiösa poemer ur äldre och nyare svenska skalder 1841 700 kr Antikvariat Faust 2014-07-07
18 Psalmbok "dels samlade, dels bearbetade samt utgifna af Oscar Ahnfelt" Andeliga sånger (1867). Sambindning av första häftet (27:e upplagan!) - åttonde häftet (3:e upplagan), 118 sånger 1867 16,667 Tradera ManjiSan 2013-12-05
19 Psalmbok "dels samlade, dels bearbetade samt utgifna af Oscar Ahnfelt" Andeliga sånger (1871). Sambindning av första häftet (35:e upplagan!) - nionde häftet (8:e upplagan), 136 sånger 1871 74 Tradera Kilman 2000-01-01
20 Psalmbok "dels samlade, dels bearbetade samt utgifna af Oscar Ahnfelt" Andeliga sånger (1873). Sambindning av första häftet (41:a upplagan!) - tionde häftet (5:e upplagan), 156 sånger 1873 - Minns ej Minns ej
21 Psalmbok "dels samlade, dels bearbetade samt utgifna af Oscar Ahnfelt" Andeliga sånger (1874). Sambindning av första häftet (33:e upplagan!) - elfte häftet (1:a upplagan), 170 sånger 1874 20 Röste i Arbrå 2007-08-18
22 Psalmbok "dels samlade, dels bearbetade samt utgifna af Oscar Ahnfelt" Andeliga sånger (1878). Sambindning av sjunde häftet (30:e upplagan!) - tolfte häftet (2:a upplagan), nr 80-200 1878 0 Söderlund 2008-02-09
23 Psalmbok "dels samlade, dels bearbetade samt utgifna af Oscar Ahnfelt" Andeliga sånger (1889). Ny Godtköppsupplaga, nr 1-200 1889 67,5 Tradera - Dorothee 2012-06-26
24 Psalmhäfte A. Svensson. C Forssels boktryckeri, Karlstad Andeliga sånger ; På begäran utgifna af 1887 0 Margareta Fredriksson Forshaga 2017-11-02
25 Psalmbok >15 cm Av kh och skribent Johan Michael Lindblad, (1817-1893), präst bl.a i Gränna  och Övedskloster i Skåne. Översatte många av H.A. Brorsons sånger. 1:a uppl 1848. Andeliga sånger ; tillegnade 'De stilla i landena' (med bibliska gåtor för barnen) 1849 110 Antikvariat Henning Hansen 2015-10-12
26 Psalmbok >15 cm Av Paulus Gerhardt 1607-1676, 120 nr översatt av av N.I. Cervin-Stéenhoff. Tr. Lund (har 1 av 2 senare volym 1897) Andeliga Sånger av Paul Gerhardt, 1849 1849 175 Antikvariat Lyktan 2017-08-20
27 Psalmbok >15 cm Övers av Joh W Warholm (prost, KH i Amnehärad). (Saknar 2:a volym. Har 1:a utg 1849) Andeliga Sånger av Paul Gerhardt, 1897 1897 20 Hjulsjö 2006 2000-01-01
28 Koral dels componerade och dels samlade af Oscar Ahnfelt. EFS, Sthlm. (Finns även 1866)  Andeliga sånger bunden med Melodierna i sifferskrift till I-IV 1850-1855 250 Antikvariat Dahlia 2018-02-13
29 Psalmhäfte Samlade av B.E. [Betty Ehrenborg-Posse] (har del I-III utan sifferskrift) Andeliga sånger för barn ; Utgifne med musik för tre stämmor i sifferskrift. II häftet 1858 32 Centralantikvar. 2014-10-01
30 Psalmhäfte Betty Ehrenborg-Posse. (Saknar samma i sifferskrift, 128 sid) Andeliga sånger för barn ; Utgifne med musik för tre stämmor. I-III (I är 3:e uppl) 1861, 1863, 1864 250 Antiquaria 2014-07 19
31 Psalmbok Betty Ehrenborg-Posse (smst av tre delar) (har ej utgåva 1871) Andeliga sånger för barn med melodier i sifferskrift 1875 0 Kjell Grönberg 2012-07-31
32 Koral dels komponerade, dels samlade och utgifna af Oscar Ahnfelt [Ahnfeldt] Har zifferskrift I-V, 1850 Andeliga sånger med melodier i notskrift (3:e uppl) 1891 80 Tradera Bianca 2018-02-03
33 Psalmbok Lars Linderot (postumt) 4:e uppl (har ej 1815 och 2:a uppl 1829) Andeliga Sånger och tillfällighetswerser  1889 100 Tradera MickeSSK 2014-07-07
34 Psalmbok (sånger av Linderot bl.a.) Andelige Sånger af blandadt Innehåll 1815 trol 0 Sam Götefelt 2008-10-06
35 Koral A4 Redigerad av Bror-Lennart Engström, Torgny Erséus. (2:a uppl 1976) Andlig visa : studiebok 1969 30 Gengåvan 2009-02-21
36 Psalmbok >15 cm J [ohan]. E [rik]. Norling, eget förlag. (1885-) 24 nr. Hudiksvalls Nyheter AB. Fiskare med mycket fattig uppväxt. Andliga sånger (1936) 1936 15 Gospelcenter 2007-10-27
37 Psalmhäfte <15 cm Okänd utgivare. 34 sånger med noter. 48 sidor. 105x155 cm. Svanbäcks Boktr AB. Omslag med sköterska, scout och ungdom. Andliga sånger (1940) 1940-tal 15 Tradera ÖBO-Åke 2014-07-15
38 Psalmbok 2:a utök uppl. Samlade och utg. af A [Anders] Nilsson d.y. (1849-1912) (Häften 1-3 i Landskrona, 1880-83) (Tryck 1831 i Habo, 1867 i Chicago. 1920 3:e uppl. 195 nr, 124 sid. BV:s förlag, Norrmalms tryckeri, Sthlm.) Har inte 1863 Andliga sånger (Nilsson 1898) 1898 120 Antikvariat Bodafors 2015-10-12
39 Psalmbok 4:e utök uppl. Samlade och utg. af A. Nilsson (Häften 1-3 i Landskrona, 1880-83) (Har ej 3:e 1920) Andliga sånger (Nilsson 1923) 1923 0 Agneta Åhrberg 2016-08-02
40 Koral "dels komponerade, dels samlade & utgifna af Oscar Ahnfelt" (har äve3:e uppl, 1891) Andliga sånger ; Arrangerade och harmoniserade (5:e uppl. Musiktryck Nr 1-200, har psalmböckerna) 1937 0,9 Wågerman 2010-07-30
41 Koral Saml. och utg. af Erik Nyström. Stockholm, P. Palmquists AB (1:a uppl 1877) (Har ett urval 1879) Andliga Sånger ; för ynglingaföreningar, söndagsskolor och bönemöten 1878 220 Antikvariat Bodafors 2015-10-12
42 Psalmbok Örebro Missionsförenings förlag Andliga sånger ; Samlade och utgivna för bruk vid gudstjänst (253 sånger) 1930 03:50 Nora 2006-10-01
43 Psalmbok Örebro Missionsförenings förlag Andliga sånger ; Samlade och utgivna för bruk vid gudstjänst (253 sånger) 1931 0 Ingebjörg Karlsson, Virsbo 2008-11-02
44 Psalmbok Örebro Missionsförenings förlag Andliga sånger ; Samlade och utgivna för bruk vid gudstjänst (253 sånger) 1932 0 Storå MissFörs 2007-11-25
45 Psalmbok Örebro Missionsförenings förlag Andliga sånger ; Samlade och utgivna för bruk vid gudstjänst (253 sånger) 1933 0 Kerstin Björk 2012-08-23
46 Psalmbok Örebro Missionsförenings förlag (Ny omarbetad, 525 sånger+35 körer) FIN! Andliga sånger ; Samlade och utgivna för bruk vid gudstjänst (525 sånger) 1938 5 Viker 2007-09-02
47 Psalmbok Örebro Missionsförenings förlag (Ny omarbetad, 525 sånger+35 körer) Andliga sånger ; Samlade och utgivna för bruk vid gudstjänst (525 sånger) 1939 5 Viker 2007-09-02
48 Psalmbok Örebro Missionsförenings förlag. (OBS Betania Bäckegruvan) Andliga sånger ; Samlade och utgivna för bruk vid gudstjänst (525 sånger) 1954 0 Siri 2009-08-09
49 Psalmbok Örebro Missionsförenings förlag Andliga sånger ; Samlade och utgivna för bruk vid gudstjänst (525 sånger) 1957 0 Söderlund 2008-02-09
50 Psalmbok >15 cm Th. Strömberg Andliga sånger för den enskilda andakten, 1883 1883 15 saknas 2000-01-01
51 Nordisk Psalmbok Helsingfors Finska Missionssällskap/ Herman Rådberg (7:e uppl) Andliga sånger och psalmer 1900 1939 20 Agardhsgatan 2006-03-02
52 Psalmbok Utgifna af Söndagsskolföreningen, Örebro (Saknar Truvés 1877) Andliga sånger sjungna af Ira D. Sankey (4:e uppl) 1876 0 Agneta Åhrberg 2016-08-02
53 Psalmhäfte Utgifna af Söndagsskolföreningen, Örebro (Saknar Truvés 1877) Andliga sånger sjungna af Ira D. Sankey (4:e uppl) 1876 0 Kjell Grönberg 2012-07-31
54 Psalmhäfte <15 cm   Artur Erikson sjunger för Er okänt 0 Minns ej Minns ej
55 Melodi-psalmbok 20 cm Samlade av Roberth Johansson ISBN 91-7317-009-7, http://www.solbri.se/ Barnatro och Pärleport : ett urval av våra mest älskade andliga sånger (med berättelser om några sångers bakgrund, samt korta faktarutor om 21 sångförfattare) 2009 149 Proklama 2015-12-10
56 Psalmbok Sv.FA (saknar Frälsningsarmén med samma titel 1944 och SvFA 1932, 139 sidor och 1918, 122 sid!) Barnens egen sångbok 1911 0 Mjöbäck 2015-09-29
57 Koral Tegnér, Alice  Barnens Julsånger ; Kända julsånger och psalmer i lätt sättning 1930 75 Antikvariat Lindberg & Persson 2018-06-04
58 Psalmbok Blomqvist, Emanuelsson, Grytzell, Löfvén (troligen som 1895) Barnens nya sångbok ; äldre och nyare sånger för söndagsskolan 1905 41 Trad-Plutten 2007-04-20
59 Koral Joël Blomqvist Barnens Sabbatsklocka ; Sånger för Söndagsskola och hemmet (1:a & 2:a saml) 1903 15 Gengåvan 2009-05-30
60 Koral Jul Hammarlund, 148 sid Barnens sångbok ; en- och tvåstämmiga sånger, psalmer och öfningar 1891 100 Antikvariat BM Johansson 2015-10-11
61 Koral (nordisk) Helsingfors, SLEF & Finlands Svenska Söndagsskolförbund (har tidigare koral) Barnens Sångbok ; Söndagsskolsånger, Notupplaga 1956 0 May-Britt Sjöbom 2012-08-01
62 Psalmbok Samlade och utgifna af Söndagsskollärare i Stockholm. (Har SLEF koralbok med samma titel)  Barnens sångbok ; Äldre och nyare utvalda sånger (2:a uppl) 1880 0 Agneta Åhrberg 2017-08-02
63 Koral Sånger från Trettondagstiden -Domsöndagen. Gummesons Bokförlag. (Har nr 1 med sånger från Advent till Tretondedag Jul.) Barnkörboken 2 ; sånger för kyrka, skola och hem i satser för 1-3 stämmig barnkör/ungdomskör/damkör med och utan instrument 1962 40 Tradera Fabula 2015-06-15
64 Koral Gummesons Bokförlag, sånger från Advent till Tretondedag Jul. (Har nr 2) (1:a ca 1960, 5:e uppl kom 1967, 7:e 1970)  Barnkörboken del 1 : Advent-trettondedag jul. Sånger för kyrka, skola och hem i satser för 1-3 stämmig barnkör (2: uppl) 1961 50 Bodafors 2018-02-09
65 Psalmhäfte Frälsningsarmén Barnsoldatens sångbok 1890 1894 25 Leanders V-ås 2008-10-11
66 Psalmbok Fribaptistsamfundets förlag i Orsa. Lindesberg 1917.  Oriel  Blombergs Nya  A.B Barnsånger för söndagsskolan och hemmet (2:a) 1917 35 Tradera Kalin45 2012-09-22
67 Psalmbok Fribaptisterna (har 1950 inkl musik, saknar 1913 med två upplagor) Barntoner ; Sånger för ssk. och hemmet 1923 0 Andreas Runeson 2018-01-19
68 Psalmbok Fribaptisterna (har 1950 inkl musik, saknar 1913 med två upplagor) Barntoner ; Sånger för ssk. och hemmet 1923 4,14 Tradera Ramses Lindesberg 2013-12-02
69 Psalmbok Fribaptisterna (2:a uppl, har 1923 och "musik till…") Barntoner ; Sånger för ssk. och hemmet 1950 0 Ingebjörg Karlsson, Virsbo 2008-11-02
70 Psalmbok E. G-n (Emil Gustavsson) Distrib av söndagsskolföreningen (Gav bort 1890 från Gränna) Betlehemsstjernan ; Andliga sånger utgivna av E. G-n (3:e omarb & utökade uppl) 1888 0 Sam Götefelt 2008-10-06
71 Psalmbok 12 n:r av C. C. Sturms, (1740-1786) tysk präst i Hamburg och psalmförfattare. Betraktelser öfwer Jesu lidandes… och Samling af Utwalda Passions-Psalmer öfwersatta från Tyskan (2:a uppl) 1787 250 Glans antikvariat 2018-02-17
72 Psalmbok  Med sifferskrift för enstämmig sång Bibelspråk och sånger : hemmet och söndagsskolan tillegnade af B. E-g.  1867 125 Antikvariat Lindberg & Persson 2017-11-03
73 Psalmbok Bibeltrogna vänners förlag Bibeltrogna Vänners sångbok 1937 (1:a uppl, 600 sånger) 1937 15 UF 2006-04-18
74 Psalmbok Bibeltrogna vänners förlag Bibeltrogna Vänners sångbok 1937 (6:e uppl, 600 sånger) 1959 15 UF 2000-01-01
75 Psalmbok Bibeltrogna vänners förlag Bibeltrogna Vänners sångbok, tillägg nr 691-875 (har koralbok) 1980 15 UF 2000-01-01
76 Koral EFS Bihang till Sions Toner Manskvartetter, II 1921 20 Hjulsjö Lopp 2009-07-25
77 Psalmbok Fresenii, Johan Philip Bihang till Skriftemåls och Kommunion-Bok i senare Delen, punkt 5, "Bihang af några uppbyggeliga Psalmer" 1793 40 RonnebyBrunn 2007-05-19
78 Koralhäfte 20 cm   Billy Graham kampanj Göteborg 1977 30 UF 2007-02-12
79 Koral Lindberg Olof, Södersten Axel (Red), SMF (även folkmusik. Komplement till Hymnarium 1913.) (Har inte 1:a uppl 1921 (samma antal sånger) Blandade kören : en samling sånger för blandad kör till bruk i församling skola och hem 1940 65 Tankstället 2018-02-09
80 Bönbok med psalmer Tillika några Andeliga Wisor och Rimstycken. Af Haquin Eneroth (1722-1774), com i Kungs-Barkarö Brinnande Böne-Offer eller Gudeliga Böner 1807 0 Kjell Grönberg 2012-07-31
81 Psalmhäfte >15 Lindgren Emil, 35 sid (ej att förväxla med Liedgren) 2 sånger borta Brösttoner ; Sånger, hymner och psalmer 1935 15 Antikvariat Markheden 2015-10-02
82 Psalmbok 3:a uppl, 100 nr, 2:a 1859 Cancionale, eller kyrkopsalmer och andliga sånger ;  till bruk wid Bibelförklaringar och andaktsstunder 1873 200 Antikvariat Lyktan 2017-08-20
83 Koral Av Frikyrkliga studieförbundet, 105 nr. Psalm, visa, körer av sakral och profan art. (1:a uppl kom 1984. 93 nr kom 1997 ) Cantarellen : 105 allsånger 1988 20 Antikv Alladessasaker 2018-02-10
84 Psalmbok Katolska kyrkan Cecilia 1902 1902 Lånad LÅN 2007 - Ullami 2007-07-26
85 Melodi-psalmbok >15 cm Katolska kyrkan Cecilia 2013 2013 0 Gåva S:t Lars förs i Uppsala 2017-05-28
86 Psalmbok >15 cm Peder Håkansson Syréen (1776 - 1838), Blekinge, läste teologi, blev bokhandl. Karlskrona. Gjorde ej affärer med de som ej hade moralisk livssyn. En del långa sånger är av Syréen. Väl använd av många kolportörer. (Har ej Dillners melodier) Saknar 1823 & 1826 Christelig sång-bok 1838 250 Alfa 2007-10-30
87 Koral Billy Graham. Compiled by Cliff Barrows. London & Edinburgh Crusade Song book okänt 0 UFFO 2010-10-13
88 Psalmbok Samlade, författade och utgifna af Fr Larsson och N.J. Schedin. Ljusdal. Eget förlag (ej att förväxla med Hultmans) Cymbalen - Sånger (2:a tillökade uppl) 1889 125 Antikvariat Lindberg & Persson 2011-05-18
89 Psalmbok Utgifna av J A Hultman (har Larsson/Schedin, men saknar 1885 och Musiknoter å 110+36 sidor)  Cymbalen, Andliga sånger (4:e upplagan) 1887 0 Agneta Åhrberg 2016-08-02
90 Koral Almquist & Wiksells Dala-Harpan ; Psalterium Dalecarlicum  1914 60 Tradera Koalan 2017-12-29
91 Psalmbok Svenska fornskriftssällskapet, Band 62:1, Gunnar Sjögren. Bibelöversättningarna av år 1536 I. Malmö/Uppsala 1956, opag (ca 180 s. faksimil) + 20 s. efterskrift. Dauidz psaltare 1536 1956 0 Agneta Åhrberg 2016-10-20
92 Nordisk Psalmbok Dansk Davids Psalmer efter den reviderde Oversaettelse 1882 31 Tradera Peter 2014-06-13
93 Psalmbok E.O. Sundström. Umeå Davids Psalmer med korta förklaringar till tjenst för enfaldiga christna 1857 9 Tradera Själevad 2014-04-17
94 Koral >A4 Blomqvist Joel. EFS Kvartoformat, 155 sid  Davids psalmer med melodier för en eller flera röster med accompagnement af pianoforte eller orgelharmonium 1896 90 Bodafors 2018-02-10
95 Koral A4 Ejnar Eklöf, John Gustafson, David Wikander och Waldemar Åhlén samt Uno Överström De ungas hymnarium (157 sånger) 1970 30 Bra&Beg Öbro 2008-08-23
96 Koral SMF De Ungas kör ; Två och trestämmiga sånger 1933 29 Gospelcenter 2010-05-21
97 Psalmbok Dansk psalmbok. Med Tillaeg från 1845 och Evangelier Den Danske "Evangelisk-christelig Psalmebog" ; til Brug ved Kirke og Huus-Andagt 1848 0 Gertrud Wendel 2010-07-04
98 Psalmbok Dansk psalmbok. Med Tillaeg från 1845 och Evangelier Den Danske "Evangelisk-christelig Psalmebog" ; til Brug ved Kirke og Huus-Andagt 1854 0 Gertrud Wendel 2010-07-04
99 Nordisk Psalmbok Dansk psalmbok, Thomas D Kingo Den Danske "Forordnede Kirke-Psalmebog" 1733 1733 140 Tradera Terttu 2014-04-10
100 Nordisk Psalmbok Dansk psalmbok Den Danske "Forordnede Kirke-Psalmebog" 1734 1734 175 Tradera Bellman 2013-07-08
101 Psalmbok Dansk psalmbok Den Danske "Psalme-Bog eller en Samling af gamle og nye Psalmer" med Evangelier 1781 1781 0 Agneta Åhrberg 2016-10-20
102 Psalmbok Dansk psalmbok Den Danske Salmebog 1988 1989 14 Axel Hellman 2007-07-19
103 Psalmhäfte Av J.P. Roos, Visby missionsbokhandel. Den frigjordes lof 1900 0 Agneta Åhrberg 2016-03-01
104 Melodi-psalmbok 20 cm 1969 års psalmkommitté. Försökshäfte (Del 2 under Hymnologi) Den signade dag : Gammal psalm blir ny. Del 1 1980 5 Bra&Beg Öbro 2008-08-23
105 Psalmhäfte A[ugust] Andersson (inget samfund) (”Hästaugust”) Gavs ut 1864. 1886 var 97 nr, 160 sid, Karlshamn. Ny uppl. 1896 med 222 nr. Det glada budskapet (1885) 2:a häftet 1885 0 Agneta Åhrberg. Läsaren & KG:s lista 2016-08-02
106 Psalmbok A[ugust] Andersson (inget samfund) (”Hästaugust”) Gavs ut 1864. 1886 var 97 nr, 160 sid, Karlshamn. Ny uppl. 1896 med 222 nr. Det glada budskapet (1890) 1890 0 Agneta Åhrberg. Läsaren & KG:s lista 2016-08-02
107 Koral Hanna G Pegelow (5:e oför uppl) Dur och moll ; 168 tre- o fyrstämmiga sånger. Arrangerade o samlade av… 1954 125 Antikvariat Lindberg & Persson 2018-06-04
108 Psalmbok Estnisk psalmbok Eestimaa rahwa Laulu-raamat 1899 0 Gåva av FH cirka 2007
109 Koral Gleerup, Lund (religiösa sånger nr 125-179) Eggelings sångbok för ungdomsskolor, läroverk och hem (5:e uppl) 1898 30 Umeanders 2018-02-11
110 Psalmbok >15 cm Andlig text av Peter Topp (1727-1803 eller 1787-1869) med Bihang och 23 nr. andliga sånger av P.H. Syreén. (före 9:e utökade uppl som kom 1853). En ropande Röst i Öknen (1843) 1843 0 Minns ej Minns ej
111 Psalmbok >15 cm Andlig text av Peter Topp (1727-1803) med Bihang och 37 nr. andliga sånger av P.H. Syreén. (14:e uppl)  En ropande Röst i Öknen (1897) 1897 0 Kjell Grönberg 2012-07-31