Uppdaterad den 17 juni 2018 www.psalmbok.se
Musiktryck/häften (och ibland sånt som ska flyttas upp till böcker/trycksaker):
ID Kategori Författare/Utgiven av Titel Tryckår Pris Från Datum
  Ska ha Otto Olsson 1921 års koralbok med 1819 års psalmer 1931 40 Kungälv 2006-02-02
  Ska ha   Patriotiska hymner - Nordens andliga renhet   20 Trad-Sjostrand 2006-11-04
  Ska ha saknas försättsblad Sionstoner 1935 okänt 20 Akarps 2006-03-02
  Ska ha Hultman J.A Solskenssånger I & II 1923 60 Akarps 2006-03-02
  Ska ha Frälsningsarmén Sång och Spel, 8 häften  1967-68 30 Tradera - UFFO 2006-04-16
  Ska ha J.W. Gustafsson (köpt i Tallinn!) Kyrkliga förhållanden bland Svenskarne i Reval 1912 & 2008      
               
    Häften/Musiktryck nedan, 49 st á 3 kr     170 UF 2006-04-18
1 Musiktryck Filadelfia  18 sånger sjungna av BirGitta   3 UF 2006-04-18
2 Musiktryck Eklund, Hammar, Melin, Sandberg 25 sånger för strängaspel, solo och duett 1935 20 Tradera Ludde Lundström 2012-08-02
3 Trycksak Samlade av Lennart Linder. EFS-förlaget 30 Gamla & nya bibelvisor Före 1970 30 UFFO 2007-02-12
4 Musiktryck Göte Strandsjö 9 visor om Vardag och Evighet, 2:a uppl 1969   FriBapt?  
5 Musiktryck Filadelfia. Jan Sparring Allt blev förvandlat, 1 (sid 1-13 = 13 sånger) 1966 0,9 Wågerman 2010-07-30
6 Musiktryck Filadelfia. Jan Sparring Allt blev förvandlat, 2 (nr 14-25 = 12 sånger, 2:a uppl) 1968 3 UF 2006-04-18
7 Musiktryck Filadelfia. Jan Sparring Allt blev förvandlat, 3 (nr 26-36 = 11 sånger) 1968 3 UF 2006-04-18
8 Musiktryck Filadelfia Anders Eriksson sjunger, 1-3 (nr 2 dubblett) 1972-1975 3 UF 2006-04-18
9 Musiktryck Filadelfia Andliga visor för stora och små – Carl Öst sjunger 1968   ?  
10 Musiktryck Komp Olle Widestrand. Texter av Amnefors, Anthin, Dejke, Håkansson, Nordström Att välja sida ; Andliga visor i olika stil 1968 0 UFFO 2010-10-13
11 Musiktryck Filadelfia. Sören Janson Bara vara människa (12 sånger) 1969 3 UF 2006-04-18
12 Musiktryck A4 Ord och musik Gunnar Dahl. Westlings Musikförlag Barnabön (sedermera Barnatro) 1942 10 Tradera Ludde Lundström 2012-08-02
13 Musiktryck A4 Ord och musik Gunnar Dahl. Elkan & Schildknecht, Emil Carelius Kungl Hov-Musikhandel Barnatro 1934 10 Tradera Ludde Lundström 2012-08-24
14 Musiktryck Notblad Arrangemang för manskör av Algot Hed Bortom gyllne sol (Far Beyond the sun) 1963 5 Tradera Rengen 2014-02-03
15 Musiktryck A4 Gunnar Wennerberg (har även psalmbok) Davids Psalmer ; Arr för en röst och piano eller orgel. 1:a och 2:a häftet ? 40 Tradera ngj56 2007-07-21
16 Musiktryck A4 Gunnar Wennerberg (har även psalmbok) Davids Psalmer ; Sånger för soloröst och Chör med piano eller orgel. Urval ur Del I-III 1953 Vet ej Minns ej Minns ej
17 Musiktryck Filadelfia. Einar Waermö (med autograf) Det blir morgon (12 sånger) 1960 3 UF 2006-04-18
18 Musiktryck Filadelfia. Ingvar Nilsson Det sker igen & Jag gick genom staden   3 UF 2006-04-18
19 Trycksak Bertil Hallin, Britt G Hallqvist Det visste inte kejsarn om - 18 visor till texter av Britt G 1971 10 Gengåvan 2008-07-08
20 Musiktryck Notblad För solo med pianoackompanjemang Det är ingen hemlighet att Gud hör bön 1951 5 Tradera Rengen 2014-02-03
21 Musiktryck Ingestroem körserie. Hans Nyberg (med autograf) Ditt ord består – 6 (5 sånger) 1983 3 UF 2006-04-18
22 Trycksak  Filadelfia (saknar 1,7,8,9,12) Einar Ekbergs Amerikarepertoar 1947. Häfte Nr 2,3,4,5,6,10,11,13 1948-1962 60 Tradera Ludvika, Gospelcenter, TraderaSkarvesatt 2007-07-22
2008-11-10
2012-07-07
23 Musiktryck   Eko-toner (8 sånger)   3 UF 2006-04-18
24 Musiktryck Bilaga till studieplan inför publicering av sångboken Psalm och Sång. Frikyrkliga studiefröbundet En ny sång, notbilaga  1965 10 minns ej  
25 Musiktryck A4 Arnold Schyrman. HF:s förlag Evighetens morgon 1954 5 Tradera Ludde Lundström 2012-08-02
26 Musiktryck   Favoritsånger, 1-3 1946 0,9 Wågerman 2010-07-30
27 Musiktryck Text T Wernander. Musik Ejnar Eklöf. För manskör. EFS bokförlag Flaggans sång 1930 8 Tradera Ludde Lundström 2012-08-02
28 Trycksak Sveriges Flickscoutråd (175 sånger och 35 psalmer) Flickscouternas sångbok 1941 10 Fotocentralen 2007-08-09
29 Musiktryck A4 Lundquist Musikförlag Frid på Jorden - Julfantasi för piano xx 1,3636 Tradera Nette 2012-05-19
30 Musiktryck Einar Waermö Frihetssånger ; Andliga sånger för blandad kör, solo och musikföreningar 1939 0,9 Wågerman 2010-07-30
31 Musiktryck Nothäfte åtta dikter av Aron Andersson tonsatta av Bengt Ahlbeck, Bror-Lennart Engström och Göte Strandsjö, 10 sid Frälsning föder sång 1964 5 Tradera Rengen 2014-02-03
32 Musiktryck Notblad Färdemannens Psalm av Ilmari-Hannikainen 1940 5 Tradera Rengen 2014-02-03
33 Musiktryck Musikförlaget Filadelfia Förnyelse : 3 sånger av Bengt Andersson 1970 5 Tradera Rengen 2014-02-03
34 Musiktryck EFS Gamla sånger och Nya ; För Strängmusik samt för solo och manskör. Nr 8 (nr 66-nr 80) 1943 15 Gospelcenter 2010-05-21
35 Musiktryck EFS Gamla sånger och Nya ; För Strängmusik. Nr 3 (nr 22-36) 1942 0,9 Wågerman 2010-07-30
36 Musiktryck A4 Nordiska Musikförlaget, Stockholm Gammal fäbodpsalm från Dalarna, orgel xx 1,3636 Tradera Nette 2012-05-19
37 Musiktryck Filadelfia. Gunvor och Gustaf (Haag-) Strandh Giv världen ett bud ; Andliga sånger (14 sånger) 1961 3 UF 2006-04-18
38 Musiktryck Gunnar Hahn Gladelig sjunge vi ; julmusik för sopran, baryton, bas, blandad kör och kammarorkester  efter 1959 0 Agneta Åhrberg 2016-03-01
39 Musiktryck Gummessons bokförlag Gospel Soul, Choralerna (8 sånger, 2.a upplagan) Ev ca 1960-tal 3 UF 2006-04-18
40 Musiktryck Hellbergs musikförlag Gud som haver barnen kär xx 150 Antikvariat Lindberg & Persson 2017-11-03
41 Musiktryck Allan Törnberg Gud är trofast - Tre sånger av Allan Törnberg 1951 0,9 Wågerman 2010-07-30
42 Musiktryck Lydia Lithell. Notblad Gå med hjärtat i brand. Gud lägg en själ på mitt hjärta ca 1930-tal 5 Tradera Rengen 2014-02-03
43 Musiktryck Karl-Erik Svedlund. "Till vännen och brodern Einar Ekberg". Filadelfia Halleluja, O det Jublar ; Rapsodi över sånger av Einar Ekberg 0,9 Wågerman 2010-07-30
44 Musiktryck A4 From the musical comedy "Hit the deck" Hallelujah   Västerås Minns ej
45 Musiktryck   Hela kyrkan sjunger & spelar julsånger 0,9 Wågerman 2010-07-30
46 Musiktryck Dreier, Ramsten, Hultberg. Harriers förlag (saknar häfte 2-3) Helgad åt Herren, häfte 1   5 Hjulsjö Lopp 2009-07-25
47 Musiktryck Wilhelm Dreier, Linnéa Hultberg. Harriers förlag (saknar nr 2-3) Helgad åt Herren, häfte 4; 2 Mos. 39:30-5, Mos. 7:6 ; Sånger för musikföreningar, solo, duett och kör. (nr 83-109) UÅ (1935) 0,9 Wågerman 2010-07-30
48 Musiktryck Samlade och redigerade av Algot Hed och Lennart Thanner. Filadelfia Hemåt ; Andliga sånger (10 sånger) 1946 3 UF 2006-04-18
49 Musiktryck Filadelfia Herre Du gav mej den sången ; Sånger samlade av Dan-Jakob Peterson (11 sånger) 1978 3 UF 2006-04-18
50 Trycksak Sam. Gullberg, Facklans förlag (Nr 18-38) Hjärtetoner II Nya andliga sånger u.å. 5 Gengåvan 2008-07-08
51 Musiktryck A4 Sång av Erland Dahlgren, till ord av Lennart Thanner Härlighetens morgon (12:e tusendet) 1946 10 Tradera Ludde Lundström 2012-10-08
52 Musiktryck Svenska kyrkans Centralråd, Söndagsskolnämnden I Fiskens tecken. Visor till lägerprogram för miniorer (19 sånger) 1975 3 UF 2006-04-18
53 Trycksak Sveriges riksidrottsförbund (sånger och psalmer) Idrottens sånghäfte 1956 0 Söderlund 2008-02-09
54 Musiktryck Samlade och arrangerade av Karl Erik Svedlund Jag funnit har en sådan vän ; Solo-, Duett- och Triosånger (11 sånger) 1963 0,9 Wågerman 2010-07-30
55 Musiktryck Lydia Lithell Jag har en sång 1958      
56 Musiktryck Einar Waermö (autograf) Jag har en sång ; Andliga sånger sjungna och samlade av Einar Waermö (2:a upplagan) 1957 0,9 Wågerman 2010-07-30
57 Musiktryck A4 J. Sonesson. Ungdomsstjärnans förlag Jag ser Jerusalem morgonljus XX 1,3636 Tradera Nette 2012-05-19
58 Musiktryck Filadelfia. Inga-May Johansson Jag sjunger om Jesus (tredje upplagan, 7 sånger) 1969 3 UF 2006-04-18
59 Musiktryck Filadelfia. Amerikanska sånger samlade och utgivna av Göran Stenlund och Lennart Thanner (saknar nr 2). 2:a uppl Jag sjunger var jag går, 1 (nr 1-9 = 9 sånger) 1960-tal 20 Tradera Rengen 2014-02-03
60 Musiktryck Filadelfia. Göran Stenlund (saknar nr 2) Jag sjunger var jag går, 3 (nr 23-34 = 12 sånger)   3 UF 2006-04-18
61 Musiktryck Texter och övers av Valdemar Svensson, tonsatta av Göte Strandsjö Jag är på resa ; sånger av Valdemar Svensson (16 sånger) 1962 0,9 Wågerman 2010-07-30
62 Musiktryck A4 Musik: Einar Ekberg. Text: C. Björkman. Ungdomsstjärnans förlag, Osby Jerusalem, Jerusalem XX 1,3636 Tradera Nette 2012-05-19
63 Musiktryck Notblad Melodi av Gunnar Nylander arr. för solo med kör eller orgel av Artur Erikson. Missionsförbundets förlag Jesus kommer till Ditt hjärta okänt 5 Tradera Rengen 2014-02-03
64 Musiktryck Evangeliipress. Sam Gullberg, arr: K.E. Svedlund Jubelkvartettens Favoritmelodier, Särtryck Nr 3 ? Gratis Wågerman 2010-07-30
65 Musiktryck Utgivna av Walter Erixon, medv Egron Krook, Berndt Jonson, Lydia Lithell, Theo. Engström. Evangeliipress. Jubelkvartettens Sånger. Specialnummer i serien Jubel- och Hjärtetoner. Häfte 3 (nr 215-224, sid 287-296) ? 0,9 Wågerman 2010-07-30
66 Trycksak Allerbok, ISBN 91-7506-094-9  Julens Psalmer och Sånger 1980 11 Trad-Älgflugan 2007-08-14
67 Musiktryck A4 5 julsånger. Reuter reuter, Sthlm Jul-Melodier ; Kronserien 1956 Vet ej Västerås Minns ej
68 Musiktryck SMFs Juniorkommitté Juniorsånger till de kristliga juniorföreningarnas tjänst, häfte 1 1929   saknas 2000-01-01
69 Musiktryck Sv Eduards Musikförlag Klockor klämta, Häfte 1 (Sid 1-16 = 16 sånger) 1947 3 UF 2006-04-18
70 Musiktryck Sv Eduards Musikförlag Klockor klämta, Häfte 1 (Sid 1-16 = 16 sånger) 1947 0,9 Wågerman  
71 Musiktryck Sv Eduards Musikförlag Klockor klämta, Häfte 2 (Sid 17-32 = 14 sånger) 1948 0,9 Wågerman 2010-07-30
72 Musiktryck Sv Eduards Musikförlag Klockor klämta, Häfte 3 (Sid 33-48 = 15 sånger) 1949 3 UF 2006-04-18
73 Musiktryck Sv Eduards Musikförlag Klockor klämta, Häfte 4, Andliga sånger (Sid 49-56 = 6 sånger) 1952 3 UF 2006-04-18
74 Musiktryck Sv Eduards Musikförlag Klockor klämta, Häfte 5 (Sid 57-68 = 10 sånger) 1952 3 UF 2006-04-18
75 Musiktryck Sv Eduards Musikförlag (saknar 7 & 8) Klockor klämta, Häfte 6. Svenska och amerikanska sånger samlade och sjungna av Sven Björk. Häfte 6 (Sid 69-84 = 12 sånger) 1952 3 UF 2006-04-18
76 Musiktryck Sv Eduards Musikförlag Klockor klämta, Häfte 9. Svenska och Amerikanska andliga sånger,  (Sid 113-124 = 11 sånger) 1955 3 UF 2006-04-18
77 Musiktryck Sv Eduards Musikförlag Klockor klämta, Jubelklockor. Häfte 2 (Sid 17-32 = 14 sånger) 1948 3 UF 2006-04-18
78 Musiktryck Sv Eduards Musikförlag Klockor klämta, Solo och Kör. Häfte 4 (Sid 49-56 = 10 sånger) 1949 3 UF 2006-04-18
79 Musiktryck Utgivna av Göte Strandsjö. Filadelfia (med reklam för hans andra utgåvor) Kör och Solo 1 ; Sånger för blandad kör med solo 0,9 Wågerman 2010-07-30
80 Musiktryck Red Karl-Erik Svedlund (har ej häfte 1-11). Filadelfia Körsånger, häfte 12 (sång nr 129-137) 1963 0,9 Wågerman 2010-07-30
81 Trycksak   Lapp-Lisas sånger - del 2 med melodi o ackord   20 UF  
82 Musiktryck Werner Gustafsson, Leif Björsvik, Lars Wuorinen m.fl. Loven Herren ; Sånger för solo, duett och strängmusik (10 sånger) 0,9 Wågerman 2010-07-30
83 Musiktryck Samlade och utgivna av Göran Stenlund. Förlaget Filadelfia Lovsjungen Herren ; Andliga sånger, häfte 1 (12 sånger) 1954 0,9 Wågerman 2010-07-30
84 Musiktryck Samlade och utgivna av Göran Stenlund. Förlaget Filadelfia Lovsjungen Herren ; Andliga sånger, häfte 2 (11 sånger) 1958 5 Tradera Disadora 2016-10-18
85 Musiktryck A4 Av Birger Gustafsson. Ungdomsstjärnans förlag. Text Jeanna Oterdahl Låt mig leva, för att verka xx 1,3636 Tradera Nette 2012-05-19
86 Musiktryck Sv Missionsförbundets förlag, SMF. Ernst Arndal, Bruno Nyström och Joh Gustafsson Låt oss sjunga : sångsamling för musikföreningar, häfte 10. Sång nr 95-100 1946 5 Gengåvan 2010-07-20
87 Musiktryck Filadelfia. Göran Stenlund Låt oss sjunga, 4. Sång nr 47-60 1967 3 UF 2006-04-18
88 Musiktryck Sv Missionsförbundets förlag, SMF (ej att förväxla med Filadelfias) Låt oss sjunga, häfte 03. Sång nr 24-33 1967 0 Öskevik SMF 2018-02-26
89 Musiktryck Sv Missionsförbundets förlag, SMF (ej att förväxla med Filadelfias) Ernst Arndal, Bruno Nyström och Joh. Gustafsson Låt oss sjunga, häfte 04. Sång nr 34-44 1943 0 Öskevik SMF 2018-02-26
90 Musiktryck Sv Missionsförbundets förlag, SMF (ej att förväxla med Filadelfias) Ernst Arndal, Bruno Nyström och Joh. Gustafsson Låt oss sjunga, häfte 05. Sång nr 45-54 1944 3 UF 2006-04-18
91 Musiktryck Filadelfia Läsarsånger 2 : samlade av Stig Gillberg och Strandgårdsbröderna (40 sånger) 1982 3 UF 2006-04-18
92 Musiktryck Nothäfte Sånger av Göte Strandsjö, 9 sånger (saknar häfte 1 och 2) Men ändå. Häfte 3. Kör och solo 1970 5 Tradera Rengen 2014-02-03
93 Trycksak Verbum. Harald Göransson, Hans-Åke Månsson Mera tillsammans – visor, låtar och spirituals 1973 Lånad LÅN 2007 - Ullami 2007-07-26
94 Musiktryck A4   Min barndoms lilla Aftonbön xx 1,36 Tradera Nette 2012-05-19
95 Musiktryck Britt G Hallqvist till musik av Bertil Hallin, Egil Hovland och Leif Lundberg Min vän är musikant ; Visor för barn. Körhäfte 1984 5 Linköpings Stadsmission 2011-05-06
96 Musiktryck Filadelfia. Eva Claesson, Sixten Sjöberg, Bertil Larsson Mina enkla sånger (14 sånger) 1956 3 UF 2006-04-18
97 Musiktryck Sammansatt av Paul Anefelt. Frälsningsarmén Minnen från gamla armétider - Sångpotpurri 1943 10 Tradera Lindström 2012-06-10
98 Musiktryck A4 Filadelfia, Sånger av Egon Zandelin Mitt Hjärtas sång 1976 3 Solareturen 2008-11-20
99 Musiktryck SvKy Diakonistyrelse. Stig Eklund och Stig Lindholm Mitt lilla psalmhäfte 1960 0 Eva Båld ev 2009-07-06
100 Musiktryck Morgonstjärnans förlag Morgonstjärnans Andliga sånger och  visor. Band I XX 1,36 Tradera Nette 2012-05-19
101 Musiktryck Morgonstjärnans förlag Morgonstjärnans Andliga sånger och  visor. Band II XX 1,36 Tradera Nette 2012-05-19
102 Musiktryck av Agathe Backer Gröndahl (norska och engelska) Mot Kveld från Barnets vårdag okänt 5 Tradera Rengen 2014-02-03
103 Musiktryck A4 Ragnvald Svalfors, BM:s bokförlag Musiken - Nya och gamla sånger samlade av S.B.M.F. 1942 10 Karlskoga Loppis 2009-04-18
104 Musiktryck Frälsningsarmén. Sångpotpurri av Paul Anefelt Nu juble världen all 1957 10 Gengåvan 2009-02-14