Uppdaterad den 17 juni 2018 www.psalmbok.se
Hymnologi & Religion (böcker om psalmer/kyrka/väckelserörelse/personer):
ID Kategori Författare/Utgiven av Titel Tryckår Pris Från Datum
1 Biografi Om Ahnfelt. Lövgren Oscar Oscar Ahnfelt - En Herrens sångare 1932 10 Leanders V-ås 2008-02-26
2 Biografi Om Ahnfelt. Lövgren Oscar Oscar Ahnfelt - Sångare och folkväckare i brytningstid 1966 5 Solareturen 2010-10-11
3 Biografi Om Andersson Carl av Karl Linge Carl Andersson i Vaxholm 1957 20 Hjulsjö 2015 2015-07-11
4 Biografi Om Barratt T.B. av C.G. Hjelm T.B. Barratt pingstväckelsens apostel 1958 5 Hjulsjö 2015 2015-07-11
5 Biografi Om Beckman. Per Sondén, SvKy Diakonistyrelse Beckman, A.F. Biskop ; Hans levnadslopp och verksamhetsfält 1931 5 Karlstad Bibl 2011-02-13
6 Biografi Om Berglund Ellen, av maken Eric. Ellen uppvuxen i Skinnskatteberg blev Frälsningssoldat Ungdoms- och Evangelistminnen 1949 okänt Minns ej Minns ej
7 Biografi Om Billing. Ihrmark Axel. Sveriges Kristliga studentrörelses bokförlag Från Einar Billings ungdomstid 1945 30 Leanders V-ås 2008-10-11
8 Biografi Om Birgitta. Fogelklou Emilia Religionens människor och dokument II - Birgitta 1925 Minns ej Minns ej Minns ej
9 Biografi Om Blomqvist. Lövgren Oscar  Joël Blomqvist – en andlig sångare 1941 30 Gospelcenter 2008-01-05
10 Biografi Om Bogren. A. Backman (Anders Jämte) En märklig väckelsepredikant, Anders Bogren i Ockelbo 1921 20 Hjulsjö 2007 2007-07-28
11 Biografi Om Booth. Collier Richard. Övers Eva Berg Guds General ; Berättelsen om William Booth och Frälsningsarmén 1965 25 Myrorna Karlstad 2011-01-04
12 Biografi Om Booth. Fanny Ekenstierna William Booth 1955 0 FA-Linde Lilian Wahlqvist 2009-09-23
13 Biografi Om Britt G. Inge Löfström En bok om Britt G 1983 0 Transchell 2005-05-01
14 Biografi Om Brändström Elsa. Ulla Isaksson, SMF En svensk samarit i Sibirien. Elsa Brändström 1945 20 Hjulsjö 2012 2012-08-05
15 Biografi Om Cosby. Lövgren Oscar Fanny Crosby   35 Antikvariat Roger Melin 2006-04-05
16 Biografi Grönqvist Vivi-Ann (red) Siri Dahlquist. Psalmförfattare, prästfru och teolog 2012 210 Antikvariat Röda rummet 2014-07-06
17 Biografi Om Ekberg Einar. Red Karl-Erik Svedlund Einar Ekberg - En furste bland sångare 1961 10 Uppsala Samariten 2013-03-10
18 Biografi Om Ekberg Einar. Per Östlin Storsångaren Einar Ekberg - en livsskildring 1991 10 Uppsala Samariten 2013-03-10
19 Biografi Om Ekberg Einar. Lars Widéll Sångarfursten - Om Einar Ekbergs liv och gärning 1995 10 Uppsala Samariten 2013-03-10
20 Biografi Om Eklund. Redaktör Sven Thulin med 30 medarbetare Biskop J.A. Eklund ; En bok om (med 2 plancher och 85 illustrationer, 2:a upplagan) 1946 15,25 Hjulsjö 2010 2010-07-11
21 Biografi Om Eklund. Elis Malmeström, SvKy Diakonistyrelse Eklund, J.A. - En biografi 1950 20 Hjulsjö 2007 2007-07-28
22 Biografi Om Engelke. Lövgren Oscar  Fredrik Engelke 1938 30 + 0 Gospelcenter & Söderlund 2008-01-05 2008-02-09
23 Biografi Om Franson av Linge Karl. 5 illustrationer. J.A. Lindblads förlag Fredrik Franson : En man sänd av Gud 1951 20 Hjulsjö 2014 2014-07-20
24 Biografi Om Frostenson. Marcus Willén (red.) Gud är en av oss - om psalmdiktaren Anders Frostensons liv och författarskap 2007 5 Tradera Jadde Ö-bro 2012-05-25
25 Biografi Om Frykman. Lövgren Oscar. 3:e uppl. (1955 kom 2 uppl) Frykman Nils. Den kristna glädjens sångare 1972 10 Molkom, gåva från FH 2014-05-31
26 Biografi Om Gustafson. Stig Abrahamsson. Örebro Missionsförenings förlag Emil Gustafson - En guds profet 1948 0 Söderlund 2008-02-09
27 Biografi Om Hauge. Hauge Alfred, SMF förlag En Guds vandringsman - Hans Nielsen Hauge 1947 Minns ej Minns ej Minns ej
28 Biografi Om Hultman. Elmquist A.E. Missionsförb. förlag Solglimtar av Solskenssångaren 1958 29 Gospelcenter 2007-10-27
29 Biografi Om Hultman. Lövgren Oscar Solskenssångaren J.A. Hultman (3:e bearb uppl & 1:a uppl) 1971
1942
15 + 0 Leanders V-ås, Tradera Fabula 2008-02-26
2013-03-03
30 Biografi Om Köbner Julius. K.A. Modén En baptismens banbrytare ; Julius Köbners liv och verksamhet 1946 10 Betel Bromma Fhsk 2014-10-01
31 Biografi Om Lapp-Lisa. Anna-Lisa Öst. Malungs boktryckeri. Bok och Bild [förlag?] Barnatro ; Lapp-Lisas minnen och sånger med bilder ur hennes album 1967 okänt Okänt okänt
32 Biografi Om Lapp-Lisa Barnatro ; En studiebok om Lapp-Lisa 1989 20 Hjulsjö 2014 2014-08-10
33 Biografi Om Lapplisa Lapplisa berättar   10 Hjulsjö Lopp 2009-07-25
34 Biografi Om Lapp-Lisa. Anna-Lisa Öst. Evangeliipress. Förf Förlag Lapp-Lisa berättar 1944 okänt Okänt okänt
35 Biografi Om Liedgren. Gleerups förlag Psalm och sång. Studier tillägnade Emil Liedgren 80 år 1959 100 Patrik Anderssons antikvariat 2006-03-02
36 Biografi Om Linné. Elis Malmeström, SvKy Diakonistyrelse Ur Linnés tankevärld och religiösa liv ; Några Linnéstudier 1932 40 Kleynes antikvariat 2009-12-28
37 Biografi Om Luther. Holmquist Hjalmar. Sveriges Kristliga Studentrörelses förlag  Martin Luther ; Minnesskrift till reformationsjubileet 1917 (8:e omarbetade och utvidgade upplagan) 1924 10 Solareturen 2009-01-01
38 Biografi Om Müntzing, verksam bl.a. i Viby i Närke under den tid då väckelserörelserna uppstod. Han var för sin tid en modern präst. Förf: Ragnar Redelius. SvKy Diakonistyrelses bokförlag Gustaf Wilhelm Müntzing ; En märklig Närkes-präst i en andlig brytningstid 1967 35 Tradera Fabula 2015-06-15
39 Biografi Om Moody. William Moody & Dr Henry Davenport Northrop Dwight L. Moody ; Hans lif och verksamhet 1900 0 Inger Tyberg 2017-06-08
40 Biografi Om Moody. Jäder Karl En Världsväckare: Moodys livsverk 1937 20 Myrorna Karlstad 2010-10-18
41 Biografi Om Nilsson Paul, (memoar av psalmförfattaren, 2:a upplagan Klerker ; Sångare; Knektar 1938 20 Hjulsjö 2015 2015-07-11
42 Biografi Om Ouchterlony Hanna Cordelia. Laura Petri Hanna Cordelia Ouchterlony - Banbrytare för Frälsningsarmén i Skandinavien 1962 10 Tradera Lilla Vargen 2012-09-11
43 Biografi Om Palmquist. T Truvé med tillägg av A Drake. Baptistmissionens förlagsexp Det gamla vittnet - Johannes Palmquists lif och verksamhet, några minnesvärda drag ur 1902 4 Leanders V-ås 2008-02-26
44 Biografi Om Petri Olavus. Murray Robert (2 ex) Olavus Petri 1952 30+40 Kungälv + NA 06 + 7/7 07
45 Biografi Om Petri Alma. Laura Petri Alma Petris Minnesbok 1933 0 FA-Linde Lilian Wahlqvist 2009-09-23
  Biografi Om Rappard-Gobats Dora. Av dottern Emmy Veiel f. Rappard. Psalmdiktare, skrev bla O du Lamm Gottes Biskopsdottern från Jerusalm ; Bilder ur Dora rappard-Gobats liv 1930 115 Antikvariat Lindberg & Persson 2018-06-04
46 Biografi Om Rosenius. V[endela] Emanuelsson C.O. Rosenius och hans livsverk - Ett hundraårsminne 1916 20 Leanders V-ås 2008-02-26
47 Biografi Om Sandell. Sundgren Nils  Blott en dag. Studiebok om Lina Sandell 1974 27 Gospelcenter 2008-01-05
48 Biografi Om Sandell. Nilsson Anne, LT:s förlag Flickan i trädet - en bok om Lina Sandell 1985 Lånad LÅN från Ullami 2007-07-26
49 Biografi Om Sandell. Storckenfeldt Sigrid, EFS Lina Berg född Sandell - Lefnadsteckning (andra upplagan) 1907 50 Tradera Thulin 2006-12-20
50 Biografi Om Sandell. Lövgren Oscar Lina Sandell - Hennes liv och sångdiktning, 1965 (tredje tryckn, 10:e tusendet) 1971 25 + 0 Tradera - solof och Fabula 2006-03-11
2013-03-03
51 Biografi Om Sandell. Joh. Rinman. EFS Lina Sandell (L.S.) - Ett hundraårsminne. Hennes samtid och vår (2:a uppl) 1932 0 Agneta Åhrberg 2016-03-01
52 Biografi Om Sandell. Joh. Rinman. EFS Lina Sandell (L.S.) - Ett hundraårsminne. Hennes samtid och vår (3:e uppl) 1932 35 Leanders V-ås 2008-02-26
53 Biografi Om Stenlund. Thureson Birger, Den kristna bokringen Göran Stenlund ; sångaren och människan 1984 7,15 Hjulsjö 2010 2010-08-07
54 Biografi Om Swedberg. Bring J. Th. Sv Kristliga Studentrörelses förlag Jesper Swedberg  1912 1 Solareturen 2009-01-02
55 Biografi Om Swedberg. Jonsson Inge urval av, ur "Levande litteratur" Klassiker-serien.  Jesper Swedbergs lefwernes beskrifning. 1960 72 Leanders V-ås 2008-02-26
56 Biografi Om Swedberg. Wetterberg, Gunnar (1883-1960). Vetenskapssocieteten i Lund, 722 sid Jesper Swedbergs lefwernes beskrifning. 1941 100 Vetenskaps-societeten 2008-05-10
57 Biografi Om Swedenborg. Signe Toksvig (se äv boken "Himmel och Helvete" av Sw) Emanuel Swedenborg ; Vetenskapsman och mystiker 1949 15,25 Hjulsjö 2010 2010-07-11
58 Biografi Om Sandström Sten (memoar) Mitt liv som Sten 2005 20 Hjulsjö 2015 2015-07-11
59 Biografi Om Stadener Sam av Clarence Nilsson Sam Stadener som kyrkopolitiker 1964 20 Hjulsjö 2015 2015-07-11
60 Biografi Om Söderblom Nathan. Thulin Sven Red.  Hågkomster och Livsintryck (14:e samlingen); till minnet av Nathan Söderblom av 70 utländska författare 1933     okänt
61 Biografi Om Söderblom Nathan. Omi Söderblom I skuggan Nathan ; Texter av Helge Söderblom 2014 265 Gospelbutiken 2014-11-18
62 Biografi Om Söderblom Nathan. Jonas Jonson Jag är bara Nathan Söderblom satt till tjänst 2014 0 Gåva Verbum 2014-11-19
63 Biografi Om Söderblom. Nystedt Olle Nathan Söderblom - kort levnadsteckning (5:e upplagan) 1931 20 Hjulsjö 2006  
64 Biografi Om Söderblom. Andræ Tor  Nathan Söderblom (med 123 illustrationer) 1931 15,25 Hjulsjö 2010 2010-07-11
65 Biografi Om Söderblom. Flertal författare under redaktion av Nils Karlström, Söderbloms sekreterare. Förord av Einar Billing Nathan Söderblom in memorian (2:a upplagan) 1931 40   okänt
66 Biografi Om Thomander. Nils Algård, SvKy Diakonistyrelse Thomander, Johan Henrik 1924 5 Karlstad Bibl 2011-02-13
67 Biografi Om Tolstadius. Nathan Odenvik. Filadelfia Tolstadius, Eric - Svenska pietismens centralgestalt under 1700-talet 1942 40 NA-PAN 2007-07-07
68 Biografi Om Waldenström. Rektor Gust. Mosesson. Morgonblandets redaktion. P.P. Waldenström En Guds kämpe ; Till 100-årsminnet av hans födelse 1937 35 Tradera Pimbans 2015-02-14
69 Biografi Om Waldenström. Ollén N.P. SMFs förlag Paul Peter Waldenström - en levnadsteckning (2:a upplagan) 1917 17,5 Leanders V-ås 2008-02-26
70 Biografi Om Wallin. Almqvist Daniel och Tor Andraæ. Wallinsamfundet Hoppets röst bland lefvernets bekymmer - Tre uppsatser om J.O. Wallin 1971 12,5 Leanders V-ås 2008-02-26
71 Biografi Om Wallin. Daniel Andreæ Johan Olof Wallin 1956 25 Leanders V-ås 2008-02-26
72 Biografi Om Wallin. Liedgren Emil Johan Olof Wallin i yngre år 1929 20 Leanders V-ås 2008-02-26
73 Biografi Om Wallin. Wentz Helmer. SvKy Diakonistyrelse Johan Olof Wallin ; Till hundraårsminnet 1939 40 Gengåvan 2010-05-01
74 Biografi Om Wallin G. Tor Andræ Wallin, George ; Resor, forskningar och öden 1936 5 Karlstad Bibl 2011-02-13
75 Biografi Om Wesley. Laura Petri John Wesley 1929 0 FA-Linde Lilian Wahlqvist 2009-09-23
76 Biografi Om Wesley. Laura Petri. 2:a genomsedda upplagan John Wesley 1929 10 Gåva FH 2013-01-02
77 Samfund Om Wesley. John Capon Poeten & predikanten. John och Charles Wesley 1988 37,5 Antikvariat Carl Hellmor 2015-11-06
78 Samfund Om Anders Wiberg av Jäder Karl En sökare kommer till klarhet ; Glimtar från en livskamp i kyrkliga brytningstider 1953 10 Betel Bromma Fhsk 2014-10-01
79 Samfund Om Anders Wiberg. 2:a genomsedda och tillökade upplagan Anders Wibergs Lif och verksamhet 1916 10 Betel Bromma Fhsk 2014-10-01
80 Samfund Om Wrede (pamflett 14 sid) Wrede Matilda - Fångarnas vän av Elsa Skäringer 1954 10 Tradera Ludde Lundström 2012-09-04
81 Biografi Om Ödmann. Wijkmark Henning, SvKy Diakonistyrelse Samuel Ödmanns skrifter och brev. Första bandet 1925 5 Karlstad Bibl 2011-02-13
82 Biografi Om Ögrim. Nils Hydén Kommendör Johan Ögrim, en Herrens tjänare och stridsman 1939 0 FA-Linde Lilian Wahlqvist 2009-09-23
83 Samfund Om Alliansmissionen. Hägg Fritz Svenska Alliansmissionen genom hundra år 1953 Minns ej Minns ej Minns ej
84 Samfund Om Augustanasynoden i Illionis. G. Everett Arden, prof i kyrkohistoria på Rock Island Augustana Heritage ; History of the Augustana Lutheran Church 1963 46,5 Tallinn Antikvariat 2015-08-13
85 Samfund Om Baptisterna. Red, John Magnusson, Ragnar Ragné, Sven Larson 50 år i ord och bild 1892-1942 - Jubileumsskrift för ÖM 1942 20 Myrorna Ö-bro 2009-09-22
86 Samfund Om Baptisterna. Fru Elin Lövgren, Lindesberg Avskrift av andliga sånger med tidningsklipp dito 1923-1944 0 Tradera Lindqvist Linde 2012-07-17
87 Samfund Om Baptisterna. Eric Grönlund Baptisterna och Bibeln 1920 5 Hjulsjö 2009 2009-07-25
88 Samfund Om Baptisterna. Hjalmar Andersson Minnesskrift vid Enköpings Baptistförsamings Femtioårshögtid (1863-1913) 1913 5 Betel Bromma Fhsk 2014-10-01
89 Samfund Om Baptisterna. Kungsholmens Baptistförsamling 50 år ; 1885-1935 1935 10 Betel Bromma Fhsk 2014-10-01
90 Samfund Om Baptisterna. C.G. Lundin Minnesskrift vid Kungsholms Baptistförsamlings 25-årshögtid (1885-1910) 1910 5 Betel Bromma Fhsk 2014-10-01
91 Samfund Om Baptisterna. Birger Eriksson Baptistförsamlingen Filadelfia, Örebro. 40 år, 1897-1937 1937 5 Hjulsjö 2009 2009-07-25
92 Samfund Om Baptisterna. Redigerad av Fredrik Hedvall (rektor 1943-1958) Betelseminarister 1866-1966 1966 10 Betel Bromma Fhsk 2014-10-01
93 Samfund Om Baptisterna. Utg till Jubileumshögtiden 1 juni 1916. John Cederoth. Inkl medlemskort i Eskilstuna Bf (från Bromma) Betelseminariets 50-årsberättelse, Minnesskrift 1866-1916 1915 1 Gåva från FH Forshaga Kupan 2010-07-10
94 Samfund Om Baptisterna. Fellingsbro Bf 1867-1967 av  (28 sid) Fellingsbro Baptistförsamling 1867-1967, inkl programblad 1977 1967 15 Tradera Lindqvist Linde 2012-07-17
95 Samfund Om Baptisterna. Minnesskrift Närke av G. E. Bjurström Minnesskrift Närkes Distriktsförening 1862-1912 1912 310 Tradera Lindqvist Linde 2012-07-17
96 Samfund Om Baptisterna. Johan Alfred Borgström (1855-1941), 2:a uppl (1:a kom 1890) Om församlingen 1900 0 Miriam Boström 2014-06-16
97 Samfund Om Baptisterna. Einar Rosdahl, John Karlström, Nils Ohgren. Civiltryckeriet i Karlstad Sjuttioårsminnet : Historik över Baptistmissionen i Värmland åren 1858-1928 1928 30 Tradera Torget1b 2014-02-16
98 Samfund Om Baptisterna. Fridén George Redaktör, red.kommitté Gunnar Westin, Olof Hammar, Knut Lagerstedt Svensk Baptism genom 100 år - En krönika i ord och bild 1948 30 Gåva från FH Gengåvan 2010-03-06
99 Samfund Om Baptisterna. Nordström N.J. B-M:s Bokförlags AB Svenska baptistsamfundets historia 1928 1 Gåva från FH Forshaga Kupan 2010-07-10
100 Samfund Om Baptisterna. Edvard Wessling (med nationell historik över SSK framväxt) Salemskapellets Söndagsskola ; Minnesskrift tillägnad Salemskapellets Söndagsskola med anledning av dess sextioårsjubileum 1918 1918 10 Betel Bromma Fhsk 2014-10-01
101 Samfund Om Baptisterna.  Örebro Evangeliska-Lutherska Missionsförening 1860-1960  1960 17 UFFO 2007-07-28
102 Samfund Om Bodellisterna. Folke Öberg Bodellisterna och den stora skolstriden 2002 0 Folke Öberg 2008-06-09
103 Samfund Om EFS. Lundqvist Karl Axel Från prästvälde till lekmannastyre 2008 150 Skellefteå kyrka 2011-04-06
104 Samfund Om EFS. Redaktion Eskil Levander EFS genom 75 år. Jubileumsskrift 1856-1931. Del I 1931 15 Bra&Beg Öbro 2008-08-23
105 Samfund Om EFS. Redaktion Eskil Levander EFS genom 75 år. Jubileumsskrift 1856-1931. Del II 1931 15 Bra&Beg Öbro 2008-08-23
106 Samfund Om EFS EFS:s årsberättelse för det 27:e verksamhetsåret, 1882 1883 30 G-hyttan 2007-07-23
107 Samfund Om Fribaptistsamfundet av dess missionsstyrelse Fribaptistsamfundet 100 år 1972 10 Bra&Beg Öbro 2008-08-23
108 Samfund Om Fribaptisterna på Kåfalla Kåfalla 40 år 1970 0 Andreas Runeson 2018-01-19
109 Samfund Om Frikyrkorna. Alvarsson Jan-Åke, red. Utgiven 130705, Atlantis Svenskt Frikyrkolexikon 2013 200 Sveriges Kristna råd, Älvsjö 2015-05-20
110 Samfund Om Frikyrkorna. Norberg Arvid Frikyrklighetens uppkomst - med särskild hänsyn till Skara stift. Prästmötesavhandling 1953 20 Hjulsjö 2008 2008-08-16
111 Samfund Om Frikyrkorna. Bergsten Torsten Frikyrkor i samverkan ; Den svenska frikyrkoekumenikens historia 1905-1993 1995 40 Gengåvan Karlstad 2014-03-22