Resultatet av Kyrkovalet 2005
i Lindesbergs kommun

| Valresultatet | Lokalt program | Stiftsprogram | Dokument | Om valet |

Hör gärna av dig Mest dom som varit Mer om sånt vi gjort ...och sånger och andra verksamhetsberättelser Skriv väldans gärna!

Nyfiken på mer inför valet? Klicka härVisan i bakgrunden är "Vi bygger landet" och är hämtad HÄR. 
Renate Hermansson, Frövi Brita Nordqvist Tegin, Frövi Annamaria Ericsson, Lindesberg Åke Gustavsson, Lindesberg Kajsa Karlsson, Guldsmedshyttan Maria Ströman, Ramsberg Gunnar Andersson, Ramsberg Maj-Britt Jansson, Ramsberg Ann-Britt Eriksson, Lindesberg
Några av våra 47 kandidater på listorna i församlingarna i Lindesbergs kommun där vi ställde upp till val.

Preliminärt eller slutligt valresultat

Slutligt resultat för:

Lindes & Ramsbergs Samfällighet
7 mandat till oss (28,6 % av rösterna)
18 till Samling för kyrkan (71,4 %)
935 giltiga röster, 14 ogiltiga
Röstberättigade 9206 personer
Valdeltagande 10,3%

Annamaria Ericsson
Åke Gustavsson
Maj-Britt Jansson
Ann-Britt Eriksson
Hans Eriksson
Solveig Sundblad
Pia Gröndahl

ERSÄTTARE
Roland Janson
Gunnar Andersson
Klara Richter
Hans Boström

Slutligt resultat för:
Lindesbergs församling
6 mandat till oss (29,2 % av rösterna)
13 till Samling för kyrkan (70,8 %)
739 giltiga röster, 15 ogiltiga
Röstberättigade 7963 personer
Valdeltagande 9,5 %

Annamaria Ericsson
Åke Gustavsson
Ann-Britt Eriksson
Hans Eriksson
Pia Gröndahl
Roland Janson

ERSÄTTARE
Klara Richter
Hans Boström
Viola Gustavsson

Slutligt resultat för:
Ramsbergs församling

4 mandat till oss (26,1 % av rösterna)
11 till Samling för kyrkan (73,9 %)
207 giltiga röster, 4 ogiltiga
Röstberättigade 1243 personer
Valdeltagande 17 %

Maria Ströman
Gunnar Andersson
Maj-Britt Jansson
Solveig Sundblad

ERSÄTTARE
Bo Stenberg
Ejvor Karlsson

Preliminärt resultat för:

Guldsmedshyttans församling
Kajsa Karlsson
Jorma Keski-Saari
Margareta Ahlm
Astrid Bergkvist
Rolf Gustavsson
Bengt Björnemalm
Gunilla Carlsson

ERSÄTTARE
Annette Klockars
Maj-Britt Larsson

Slutligt resultat för:
Näsby församling i Frövi
7 mandat till oss (49,3 % av rösterna)
8 till Kyrkligt samarbete (50,7 %)
290 giltiga röster, 4 ogiltiga
Röstberättigade 2229 personer
Valdeltagande 13,2 %
Noteras bör att endast 4 röster skilde
(143-147)

Renate Hermansson
Brita Nordqvist Tegin
Karin Lindberg
Elise Andersson
Christer Ramberg
Ingvar Johansson
Karen Christiansen

ERSÄTTARE
Märta Nyman
Dick Sjöstrand
Helena Hilmersson
Lars Olov Törnkvist

 

 

 

 

 

 

 

tillbaka upp

Socialdemokraternas
Kyrkopolitik 2006-2009

I Lust & Nöd

Vår ideologiska grund är att arbeta för den "Öppna kyrkan", som vilar på orden Frihet, Jämlikhet och Solidaritet.

Kyrkan ska vara en plats för alla åldrar, troende och sökare och utgå från nutida behov av eftertanke och samtal.

Vi behöver ta hand om vårt gemensamma kulturarv i hela landet, traditionen är en rik skatt.

I Fellingsbro hoppas vi att du röstar på våra ledamöter till stift och kyrkomöte.

Näsby Församling
Renate Hermansson
Brita Nordqvist Tegin
Karin Lindberg
Elise Andersson
Christer Ramberg
Ingvar Johansson
Karen Christiansen
Märta Nyman
Dick Sjöstrand
Helena Hilmersson
Lars Olov Törnkvist
Carina Ekstrand
Ragnhild Johansson
Åke Johansson
Maj-Brit Gustafson
Ann-Britt Sjökvist
Marja Lundkvist

Renate Hermansson, Frövi Renate Hermansson, Frövi: Kyrkan ska inte bara vara öppen för de mest aktiva, allas inflytande och delaktighet behövs.
Brita Nordqvist Tegin, Frövi Brita Nordqvist Tegin, Frövi: Det är skönt med en plats för livet som helhet, där bild, sång och musik ger andligheten livsrum.
 
Lindesbergs Församling
Annamaria Ericsson
Åke Gustavsson
Ann-Britt Eriksson
Hans Eriksson
Pia Gröndahl
Roland Janson
Klara Richter
Hans Boström
Viola Gustavsson
Lillemor Svensson
Rolf Johansson

Annamaria Ericsson, Lindesberg Annamaria Ericsson, Lindesberg: För mig är diakoni och mission viktig, både lokalt här hemma och i hela världen.
Åke Gustavsson, Lindesberg Åke Gustavsson, Lindesberg: Jämlikhet och en bra arbetsplats för anställda, församlingens besökare och medlemmar hör ihop.
 
Guldsmedshyttans Församling
Kajsa Karlsson
Jorma Keski-Saari
Margareta Ahlm
Astrid Bergkvist
Rolf Gustavsson
Bengt Björnemalm
Gunilla Carlsson
Annette Klockars
Maj-Britt Larsson
Kajsa Karlsson, Guldsmedshyttan Kajsa Karlsson, Guldsmedshyttan: För mig är solidaritet viktig, även mellan stora och små församlingar, inte bara lokalt.

Jorma Keski-Saari, Guldsmedshyttan: Våra hus och kyrkor är ett stort ansvar att sköta väl till nästa generation.

 
Ramsbergs Församling
Maria Ströman
Gunnar Andersson
Maj-Britt Jansson
Solveig Sundblad
Bo Stenberg
Eivor Karlsson
Peter Jilke
Birgit Fantenberg
Iréne Ericsson
Ann-Sofie Fantenberg

Maria Ströman, Ramsberg Maria Ströman, Gammelbo: Med lokalt inflytande kan medlemmarna forma kyrkans verksamhet för alla.
Gunnar Andersson, Ramsberg

Gunnar Andersson, Stråssa: Tolerans för alla religioner ger de stora livsfrågorna större djup

   
Lindes & Ramsbergs kyrkliga samfällighet
Annamaria Ericsson
Åke Gustavsson
Maj-Britt Jansson
Ann-Britt Eriksson
Hans Eriksson
Solveig Sundblad
Pia Gröndahl
Roland Janson
Gunnar Andersson
Klara Richter
Hans Boström
Viola Gustavsson
Lillemor Svensson
Bo Stenberg
Rolf Johansson
Birgit Fantenberg
Maj-Britt Jansson, Ramsberg Maj-Britt Jansson, Ramsberg: Guds förlåtelse är helt utan villkor, DET är alla människors lika värde!
Ann-Britt Eriksson, Lindesberg

Ann-Britt Eriksson, Lindesberg: Jag vill att fler unga känner sig hemma i kyrkan. Skolkyrkan är viktig för oss

tillbaka upp

 

Kyrkopolitik i Västerås Stift - i Lust & Nöd
Socialdemokraternas valprogram för val till stiftsfullmäktige 2006-2009

I stiftet arbetar vi socialdemokrater för den "Öppna kyrkan", där vår grund vilar på orden Frihet, Jämlikhet och Solidaritet.

Västerås stift består av Dalarna, Västmanland samt norra delen av Örebro län och är Svenska kyrkans regionala organisation där vi främjar det lokala arbetet i stiftets cirka 120 församlingar.

Löpande arbetar vi för att utveckla utbildningen av förtroendevalda och anställda, skapa förutsättningar för ett rikt församlingsliv för alla åldrar, stöd till sjukhuskyrkan, fjällkyrkan i Idre och Sälen, stiftsgårdarna i Rättvik och Finnåker, flyktingverksamhet, telefon-jour, drogförebyggande arbete och till kyrkobyggnaderna.


Under valperioden 2006-2009 vill vi särskilt:

 • Aktivt motarbeta det utbredda våldet mot kvinnor och barn
 • Prioritera barn- och ungdomsverksamheten
 • Satsa på musiken med inriktning på "Ung musik"
 • Stödja och utveckla församlingarnas samarbete med förskolan och skolan
 • Fortsätta slå vakt om svenska kyrkans roll som kulturbärare
 • Att diakonin får möjligheter att arbeta offensivt och uppsökande
 • Ge möjligheter till ett aktivt integrationsarbete i stiftets församlingar.
 • Att stödja efterlevandet av de mänskliga rättigheterna
 • Fortsätta stödja det unika biståndsprojekt inom skogsbruket som startat i Mocambique så att människorna där själva kan överta projektet och genom egna inkomster utveckla arbetet i de anglikanska församlingarna i lande
Dokument att ladda ner:

Lokalt kyrkopolitiskt program (PDF eller word).

Stiftsprogram för socialdemokrater i Västerås stift, A5 (PDF eller word).

Kyrkopolitiskt program i Västerås stift 2006-2009 (PDF eller word).

Länkar:

Om Kyrkovalet och socialdemokraterna i landet

Valinformation från Svenska kyrkan

tillbaka upp

Röstningen skedde söndagen 18 september
eller i förväg på pastorsexpeditionerna 5-14 sept

Valen gällde för:
Kyrkofullmäktige
Samfällda fullmäktige
Stiftsfullmäktige
Kyrkomötet

i Fellingsbro, Näsby, Guldsmedshyttan, Lindes och Ramsbergs Kyrkliga Samfällighet

Många val var det…
Så var det åter dags att göra sitt val till församlingarnas kyrkofullmäktige och till stiftet och kyrkans högsta beslutande organ - Kyrkomötet. Dessutom tillkom valet till den kyrkliga samfälligheten för Lindesbergs och Ramsbergs församlingsbor.

Traditionell poströstning var inte möjlig, men man kunde förse sig med röstkuvert, för att "brevrösta" eller rösta på sin pastorsexpedition!

Stiftets kandidater
Vi rekommenderade att man kunde personvalsrösta på våra kyrkopolitiker från Lindesberg i valkretsen för Bergslagens kontrakt:

 • Maria Ströman ny kandidat från Ramsberg som har deltagit i det kyrkopolitiska arbetet i många år lokalt.
 • Renate Hermansson ny kandidat från Frövi som också har varit aktiv i kyrkan länge och haft många politiska uppdrag kommunalt.

Kyrkomötets kandidater
Även för kyrkomötet fanns möjlighet att personvalsrösta på våra lokala kyrkopolitiker från Bergslagens kontrakt i valkretsen för Västerås Stift:

 • Bo Nilsson, nr 3, rektor från Hällefors och har varit ledamot i Kyrkomötet flera perioder.
 • Maria Ströman, nr 10, f.d. projektledare & dagbarnvårdare från Ramsberg och ny på listan till kyrkomötet.

Mer om socialdemokraterna i:

Örebro län

Lindesbergs arbetarekommun

   

Besökare på våra kyrkopolitiska sidor sen 1 sept 2005 (varav 50 före valet)