Tillbaka till Lindesbergs-listan
Vänder kyrkan ryggen. Maria Ströman (Lagerman sen 2009) och Kerstin Gustavsson menar att det är lite si och så med demokratin inom Svenska kyrkan och väljer nu att hoppa av efter samarbetsproblem.
FOTO: TOMAS KÄLLBERG

Storbråk inom den kyrkliga samfälligheten
Kerstin och Maria hoppar av
LINDESBERG.
Kyrkonämndens ordförande Maria Ströman och kyrkorådets ordförande i Lindesberg, Kerstin Gustavsson, avgår överraskande från sina uppdrag. Samarbetsproblem med främst kyrkoherden Jan Sahlin ligger bakom avhoppen.
- Vår uppgift som politiskt valda är att granska verksamheten för att förstå helheten, men minsta lilla fråga tänder en eld, säger Maria Ströman. Svenska kyrkan är organisatoriskt demokratiskt, men i praktiken är den tjänstemannastyrd.
Maria Ströman och Kerstin Gustavsson har brunnit för sina förtroendeuppdrag och utifrån helt skilda synsätt haft tydliga visioner för sina uppdrag.
- Men nu har jag helt tappat arbetslusten, säger Kerstin Gustavsson. Jag menar att Jan Sahlin inte ser de frivilliga i församlingen. För mig är det viktigt att alla jobbar mot samma mål och så tycker jag inte det är.
De båda känner sig motarbetade av Jan Sahlin och tycker att situationen nu blivit så ohållbar att de väljer att hoppa av.
- Min vision för ordförandeskapet var att ge demokratin ett större utrymme i det kyrkopolitiska arbetet, säger Maria Ströman. Jag har försökt att se till att alla ledamöter i kyrkonämnden ska kunna vara väl insatta inför varje beslut och försökt stimulera till öppenhet och diskussion i arbetet. I stället har det då hetat att jag styrt för mycket.
Ny organisation
Kyrkonämnden är politiskt tillsatt och ansvarar bland annat för Lindesbergs- och Ramsbergs församlingars ekonomi och personal. Formellt har nämnden arbetsgivaransvar och kyrkoherden, som är högste tjänsteman i organisationen, är underställd nämnden.
Den gemensamma organisationen mellan Lindesbergs- och Ramsbergs församlingar är tämligen ny och inleddes så sent som i januari 2002.
- Det har varit jobbigt med så här stora förändringar, säger Maria Ströman. Men den infekterade stämning som jag känner nu har inget med det arbetet att göra.
Både Kerstin Gustavsson och Maria Ströman tror att det finns en svårighet inom kyrkan att erkänna att man som anställd faktiskt är underställd en politiskt tillsatt styrelse.
- Vår roll är ju att granska ansvarsområden med ekonomi och arbetsgivaransvar i detalj för att förstå helheten, säger hon. Men minsta lilla fråga jag ställt har tänt en eld och man har tyckt att jag styrt för mycket.
Bland annat har banala kansliuppgifter som utskick av kallelser inte skötts som kyrkoordning och reglementet föreskriver och problem med tjänstemännens budgetarbete gentemot de styrande har irriterat, något som fått Maria Ströman att reagera.
- Men det här handlar inte om ett generellt personalproblem, säger både Ströman och Gustavsson. Det här handlar om samarbetsproblem med ett fåtal personer.
Påpekanden om att kallelser inte gått ut eller frågor till tjänstemännen har lett till att delar av personalen betraktat sig som personligt kränkta och agerat som om ett allvarligt arbetsmiljöproblem förelegat, med bland annat samtalsterapi som följd. Något som vare sig Maria Ströman eller Kerstin Gustavsson känner igen bilden av.
- Normalt finns ju inga meningsskiljaktigheter mellan partierna i kyrkoarbetet, säger Kerstin Gustavsson. Jag har suttit i kyrkorådet sedan 1976 och aldrig varit med om något liknande.
Är ni för starka, som kvinnor och ordförande?
- Nja, säger Maria Ströman. Jag vill ha ordning och reda samtidigt som den ordningen skapar utrymme för diskussion och högt i tak när det gäller förslag och beslut.
- Det kanske någon tycker, säger Kerstin. Men som kyrkorådsordförande engagerar jag mig framför allt i kyrkans verksamhet och i exempelvis Vedevåg har arbetet varit obefintligt sedan Sahlin tog vid. Jag ser hur många som vill ha kontakt men det arbetet finns inte längre.
Är arbetsbeskrivningar och direktiv för kyrkoherden otydliga, tycker ni?
- Nej, kyrkoherden är ju relativt nyanställd och det klargjordes tydligt i samband med anställandet vad kyrkonämnden förväntade sig. Hans roll är tydlig.
Vad hoppas ni nå med att hoppa av?
- Jag hoppas att det bli lugnt i kyrkorådet, säger Kerstin Gustavsson. Jag är ju orosmomentet enligt Jan Sahlin.
- Jag har inte tänkt i de banorna, säger Maria Ströman. Jag gick in i väggen 1980 och kände att den här situationen höll på att försätta mig i en liknande situation. Och jag tänker inte krascha igen. Personligen kommer det förstås att bli mycket lugnare.
Kommer ni att fortsätta engagera er i det kyrkopolitiska arbetet?
- Jag kommer att sitta kvar som ledamot, säger Kerstin. Det är bara ordförandeskapet jag hoppar av.
- Samma för mig, säger Maria. Jag vill fortsätta arbeta därför att medlemmarna valt mig, jag tror på Svenska kyrkan som organisation och jag tror att kyrkan behöver ökat medlemsinflytande med demokratin som nav.
Maria Ströman avgår så snart samfällda kyrkofullmäktige utsett en ny ordförande och Kerstin Gustavsson avgår den 1 april.
Bergslagsposten har sökt kyrkoherde Jan Sahlin för en kommentar till avhoppen, men utan framgång.
Tomas Källberg
0581-844 53
tomas.kallberg@bergslagsposten.se© Copyright Bergslagsposten

Tillbaka till Lindesbergs-listan