Tillbaka till Lindesbergs-listan

Sahlin får kyrkvärdar
i Linde att hoppa av
LINDESBERG.
Återigen stormar det i Lindes och Ramsbergs kyrkliga samfällighet och kring kyrkoherden Jan Sahlin.
Två kyrkvärdar inom Lindesbergs församling har avsagt sig sina uppdrag då man inte tycker att Sahlin intresserar sig för församlingsarbetet.
Knappt har turbulensen kring de båda avhoppade ledamöterna Maria Ströman och Kerstin Gustavsson - som avsagt sig sina ordförandeuppdrag - lagt sig, när nu kyrkoherden Jan Sahlin återigen står i centrum för nya avhopp. Två kyrkvärdar i Vedevåg avsäger sig nu sina uppdrag och anger Sahlins ointresse för församlingsarbetet som skäl.
Kritiskt brev
I ett brev skriver de båda kyrkvärdarna; "Då vi känner att kyrkoherden saknar intresse för verksamheten i Vedevåg och det har blivit färre gudstjänsttillfällen för varje år vill vi avsäga oss kyrkvärdskapet i Lindesbergs församling från den 1 juli".
Kritiken mot Sahlin är svidande och oron i Lindes och Ramsbergs samfällighet tycks växa.
- Jag blir ledsen när jag hör det här, säger kyrkonämndens nye ordförande, Kerstin Jönsson (c). Vi har fått rapporter om att intresset i Vedevåg blivit större och att även antalet besökare ökat. Påskmässan exempelvis lockade mycket folk.
Hur mycket av interna stridigheter tål egentligen de här båda församlingarna?
- Jag vet inte, säger Kerstin Jönsson. Det här är förstås väldigt allvarlig kritik mot Jan Sahlin men både jag själv och kyrkonämnden har fullt förtroende för kyrkoherden. Den här typen av kritik skapar en oro för oss alla och då menar jag även oss ledamöter i nämnden.
Vad gör du som ny ordförande för att lösa de konflikter som tycks finnas?
- Ärligt talat vet jag inte vad vi ska göra idag. Vi har försökt att ställa upp så långt vi kunnat. Jag har tyckt att vi varit på väg åt rätt håll.
Nytt arbetsutskott
Arbetet kring de senaste bråken inom kyrkan, då Maria Ströman hoppade av ordförandeuppdraget, har fått inriktats på att skapa ro i organisationen. I veckan valde kyrkonämnden ett nytt arbetsutskott, som en direkt följd av att man har en ny ordförande. Men inte heller det arbetet passerar förbi utan bråk.
- När det gamla arbetsutskottet avsattes hölls partiöverläggningar för att vaska fram och nominera kandidater till au, säger Maria Ströman (s). Den socialdemokratiska gruppen kom fram till att jag skulle representera partiet även i det nya arbetsutskottet, men den borgerligt ledda valberedningen föreslog istället Åke Gustafsson, en annan socialdemokrat, och han blev också vald.
Socialdemokraterna är det största enskilda partiet, men har en minoritetsställning i kyrkonämnden. Att gå förbi partigruppens nominering måste ses som kontroversiellt.
- Jag skulle vilja säga att det här är föreningskränkande, säger Maria Ströman. Det strider mot takt och ton att de borgerliga ska föreslå vem som ska representera socialdemokraterna.
Politikernas fel
Moderaternas starke man och tillika kyrkopolitikern Pär Ove Lindqvist tror att den uppkomna situationen kan bottna i att politikerna inom kyrkan ofta väljer att peta i sakfrågor som de anställda tjänstemännen ser som sina arbetsuppgifter. Lindqvist menar att det är av största vikt att dra en skiljelinje mellan förtroendevalda och professionella tjänstemän.
- Vi har så olika roller att fylla, säger han. Det är viktigt att vi har utbildade förtroendevalda, men som situationen har utvecklats tycker jag det är rätt att avhoppen i nämnden blev som de blev.
Kerstin Jönsson har inte uppfattat nomineringsarbetet inför det nya arbetsutskottet på samma sätt som Maria Ströman och tycker inte att nämnden handlat fel.
- Den socialdemokratiska gruppen är inte enig bakom Maria Ströman, säger hon. Både Maria Ströman och Åke Gustavsson nominerades och en sluten omröstning fick tillämpas. En omröstning som utföll till Åke Gustavssons fördel.
Fungera bättre
Jönsson tror själv att arbetsutskottets nya sammansättning kommer att fungera bra och hon menar att det redan nu känns roligare att ägna tid åt kyrkopolitiken.
- Dessutom mår personalen bättre, säger hon. Den måste få trygghet i sin roll för att verksamheten ska kunna utvecklas. Jag vet inte hur Jan Sahlin tar emot det här men det förra bråket tog hårt på honom. Men såklart ligger ett mycket tungt arbete på honom som ledande chef.
Maria Ströman har en annan syn på förändringsarbetet inom kyrkan och menar att politikerna många gånger är rädda för en öppen debatt.
- Att vara politiker i svenska kyrkan är ett offentligt uppdrag, inte något för ens egen personliga skull. Jag ser det här rent politiskt. Vi ska förstås granska verksamheten och se till att medlemmarna blir informerade, något jag ser som en skyldighet.
Olyckligt
- Jag tycker det är olyckligt att kritik kommer fram på det här sättet, kontrar Kerstin Jönsson. Kyrkoherdar växer inte på träd och jag tycker vi är på rätt väg. Den kritik som Maria Ströman kommit fram med känner jag inte alls igen. Jag får den hjälp jag vill från vårt kansli och väljer att inte lägga mig i den dagliga driften. Jag vill istället satsa på att fortsätta kyrkans förnyelsearbete, något som är en stor utmaning för oss kyrkopolitiker. Och förtroendet för Jan Sahlin är orubbat.
Bergslagsposten har utan framgång sökt kyrkoherden Jan Sahlin för en kommentar till de båda kyrkvärdarnas avhopp.
Tomas Källberg
0581-844 53
tomas.kallberg@bergslagsposten.se

 

HALLÅ
...Maria Ströman,
tidigare ordförande i kyrkonämnden och som nu petas från en plats i arbetsutskottet trots att den socialdemokratiska partigruppen nominerat henne.
Hur ser du på beslutsgången när man nu tillsatt ett nytt arbetsutskott?
- De skäl som användes för att utse ett nytt arbetsutskottet var enbart för att man ville åstadkomma en jämnare representation från båda församlingarna. Ledamöterna är alltså i första hand politiskt tillsatta.
- Såvitt jag vet har det aldrig någonsin hänt att ett partis nominering åsidosätts och att borgerliga partier nominerar en annan socialdemokrat än den som partigruppen enats om.
Vad tycker du bråket handlar om?
- Trots att ingen egentligen säger det rent ut tror jag att bråket bottnar i olika syn på vilket uppdrag vi har som politiker och på vems mandat och uppdrag vi sitter där. Jag har aldrig sett det som att vårt primära uppdrag är att tillgodose personalens önskemål, utan att ansvara för en långsiktighet grundad på väl förberedda underlag. Då hamnar man ändå i det som kallas att peta i detaljer.
Petade du som ordförande för mycket i detaljer?
- Mitt petande i detaljer har rört sig om att beslutsapparaten måste fungera enligt dom regler som finns, att höstens fullmäktigemöte ska ta alla dom beslut som behövs om skatteuttag och policydokument som nämnden behandlat.
Det visade sig exempelvis att budgeten innehöll en personalökning som saknar egentligt beslut och då måste fullmäktige informeras.
Har du retat politikerna genom din öppenhet?
- Jag vet att man blev illa berörd i nämnden och bland andra politiker av att jag inte bad om ursäkt för att det blev "skriverier" i tidningen när jag avgick som ordförande. Men det skulle aldrig falla mig in att begränsa någon annans yttrandefrihet.
Hur ska kyrkan komma tillrätta med de bråk som ständigt dyker upp?
- Jag är fullt och fast övertygad om att socialdemokratin har rätt i att svenska kyrkan måste bli betydligt bättre på just offentlighet och öppenhet och skulle gärna se mer av granskning av verksamheten utifrån.
Tomas Källberg
0581-844 53
tomas.kallberg@bergslagsposten.se


© Copyright Bergslagsposten

Tillbaka till Lindesbergs-listan