Bokmärk sidan, det finns ingen länk hit eller sökväg via någon annan sida.
Arkiv för interna filer för nedladdning.

Tillbaka till aktuella dokument.

Adresser till ledamöter 2014-2017 141230 (PDF) Borttagen
 
Sammanställning Föreslagna Biskopar 150313 (word eller PDF)
 
2014 års fullmäktigemöten är:
10 juni i Västerås och 10-11 nov i Rättvik + Valfullmäktige
 
Valkampanjen 2013
  • Valkonferens för kyrkomöteslistan genomfördes månd 18 mars kl 18 i Ludvika
  • Regionala valupptakter:
    OBS Meddela ALLA på valbar plats i stift och församling att de är kallade att delta!
    Västmanland/Örebro Lördag 27 april,
    Dalarna samma dag eller Lördag 4 maj
  • Nationell valupptakt över hela riket Lördag 24 aug
  • Gruppmöte med utbildning av nyvalda i stiftsfullmäktige Lördag 19 oktober
Anteckningar från gruppmötet 150117 150123 (PDF)
 
Protokoll från årsmötet 140309 140310 (PDF)
Kallelse till årsmöte i Borlänge 140309 140310 (PDF)
Dagordning till årsmöte i Borlänge 140309 140310 (PDF)
Verksamhetsberättelse för 2013 140310 (PDF)
Hitta Jakobsgården/Jakobs kapell i Borlänge 130205 (PDF)
 
 
Kallelse med dagordning till höstmöte i Borlänge 131019 131001 (PDF)
Protokoll från höstmötet 131019 131022 (PDF)
Valprogram 2013 130224 (word eller PDF) Antaget 24/2 -13
 
Ledamöter i Stiftets s-grupp & Kyrkomötesledamöter 130205 (PDF) borttaget
Kallelse till stiftsgruppårsmöte Borlänge 130224 130205 (PDF) Ny 5/2 2012
Hitta Jakobsgården/Jakobs kapell i Borlänge 130205 (PDF) Ny 5/2 2012
Dagordning till 130224 130205 (PDF) Ny 5/2 2012
Verksamhetsberättelse 2012 130220 (word eller PDF) Antagen 24/2
Valprogram, förslag till PD, 2013 130224 (word eller PDF) Förslag antaget 24/2
 
Kallelse till stiftsgrupp Borlänge 120317 120219 (PDF)
Hitta distrikslokalen i Borlänge 120219 (PDF)
Dagordning till 120317 120219 (PDF)
Verksamhetsberättelse 2011 120219 (PDF)
Stiftsmotion till kyrkomötet 2012 120307 (PDF) NY 10/6 2012
 
Stiftsgrupp Ludvika 110910 minnesant 110922 (word & PDF)
Kallelse till stiftsgrupp Ludvika 110910 110811 (PDF)
Hitta Lillkyrkan i Ludvika 110811 (PDF)
 
 

Viktiga dokument i valarbetet 2009:
Stiftsprogram (word & PDF)
Valmanifest 2009 - 12-punktsprogrammet (PDF)
Västerås Stifts Valwebb-info (PDF)

Länka gärna till www.socialdemokraterna.se/svenskakyrkan

Slutligt valresultat för Västerås Stift (excell & PDF-del 1, PDF-del 2)
Valskonferens 090418 Strängnäs/Västerås (word & PDF)
Valkonferens 090321 Antagen kyrkomöteslista (word)
Valkonferens 090321 Stiftsprogram (word & PDF)
Valkonferens 090321 Minnesanteckningar (word)
LÄNKAR:
Central info från partiet om kyrkoval 2009
SAPs Valmanifest 2009
SAPs material att ladda hem
 
Stiftsgrupp i Fagersta 110312 Årsmötesprotokoll 110315 (word & PDF)
Verksamhetsberättelse 2010 110315 (word & PDF)
Stiftsgrupp i Fagersta 110312 Årsmöteskallelse 110228 (PDF)
Dagordning till 110312 110228 (word & PDF)
 
Stiftsgrupp Ludvika 101009 minnesant 101010 (word & PDF)
Kallelse till stiftsgrupp Ludvika 101009 100831 (word & PDF)
Hitta rätt i Ludvika 100831 (PDF)
 
Stiftsgrupp i Fagersta 100313 Årsmötesprotokoll 100322 (word & PDF) ej just.
Minnesanteckningar och bilagor sammanställda 100322 (word & PDF)
Strukturutredning nulägesrapp inför rådslag 100322 (PPT & word & PDF)
Stiftsgrupp i Fagersta 100313 Årsmöteskallelse 100228 (word & PDF)
Dagordning till 100313 100228 (word & PDF)
Verksamhetsberättelse 2009 100228 (word & PDF)
Hitta rätt i Fagersta 100228 (PDF)
 
Stiftsgrupp Västerås 091207 minnesant 100218 (word & PDF)
Kyrkomötesgrupp Västerås 091207 minnesant 100106 (word & PDF)
 
Stiftsgrupp Rättvik 091115 minnesant 091118 (word & PDF)
Kallelse till stiftsgrupp Rättvik 091115 (word & PDF)
 
Stiftsgrupp Ludvika 091003 minnesant (word & PDF)
 
Stiftsgrupp 090307 Fagersta prot (word & PDF) ojusterat
 
Stiftsgrupp 080920 Ludvika minnesant (word & PDF)
Stiftsgrupp 2007 VB (word & PDF)
Stiftsgrupp 080405 Fagersta prot (word & PDF)
Stiftsgrupp 071119 Rättvik minnesant (word & PDF)
Stiftsgrupp 070922 Ludvika prot (word & PDF)
Stiftsgrupp 070922 Ludvika anteckningar (word & PDF)
Fördjupat valprogram 2006-2009 (word eller PDF)
Valprogram 2006-2009, kort (word eller PDF)
 
 

Annat av intresse att ta del av:

 

Frågor? Kontakta webmoster