Sida i urklippsbok för Skulptris Lagerman ELLA Ellen Elisabeth Salome


Ella Lagerman föddes den 08 juni 1889 i Långemåla på Werlebo No 6, Kalmar län. Hon dog oktober 1946. Hon begravdes på Norra kgd.

Hon arbetade som skulptris från 1934 på S:t Eriks Lervarufabrik i Uppsala. ELLA gifte sig med Major Bob (Robert Gillis) Heijl (1875-1942).

Ella Lagermans byster av TriA och Anna.

Ella Lagermans byst av Greta Garbo. Kopia i ägo av Mats Lagerman.

För mer information om hennes arbete finns att läsa om Uppsala-Ekeby på wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Upsala-Ekeby_AB.

Ella Lagermans Isbjörn, från S:t Eriks Lervarufabriker AB

Publicerad enligt medgivande 27/10 2009 från Upplandsmuseet, Tel: 018-169100. http://www.digitaltmuseum.se/artifactView.do?idOwner=S-UM&idIdentifier=UM10097&pageNo=1&noOnPage=12&owner=&criteria=lagerman&searchObjectType=Unknown&onlyWithPictures=&lastPag

Ella Lagermans Påfågel. I ägo av Grödinge Antik & Design AB, http://www.upsala-ekeby.com/

Tillstånd till publicering har meddelats 091214.

Ella Lagermans "Buffel" från Grödinge Antik nr1939-5.

Nr 5 Buffel, 17,5 x 29 cm. Försäljningsperiod 1939-40, tidigare tillverkad vid S:t Eriks Lervarufabriker med nr 725. Konstnär Ella Lagerman. http://www.upsala-ekeby.com/gallery_247.html

TriA:s hustru Anna Pettersson med Ella, Lennart och Marianne.

Bilden finns hos Anna och Marianne också.

Artikel ur tidningens Kvällsstunden från 1997.

Publiceras med tillstånd 1/12 2009 från redaktionschef Bo Pettersson på tidningen Kvällsstunden, www.kvallsstunden.se och enligt samtal med skribenten Ingemar Malmströms (född 1921) hustru Irma Lindholm i Ålem som å hans vägnar medger publicering

Ella Lagermans byst av Nathan Söderblom.

Bysten skänkt till Kungsholms församling och är placerad i dess kyrka. Bilden hämtat från wikipedia.